تونل زنی با TBM

04:16

تونل زنی با TBM

در این ویدیو  نحوه حفر تونل هایی دو قلو به طول 15 کیلومتر را به وسیله TBM مشاهده خواهید کرد. این پروژه در شهر سیدنی استرالیا اجرا شده است.

اولین بار از این ماشین در اکتبر 2014 در پروژه مترو شهر سیدنی استفاده شد.

منبع: +

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم