اصول جهانی طراحی: علت ریشه ای (ترجمه و زیرنویس اختصاصی 808)

05:14

اصول جهانی طراحی: علت ریشه ای (ترجمه و زیرنویس اختصاصی 808)

این ویدیو به بررسی زنجیره علت های پشت هر پیشامد می پردازد و اینکه چگونه می توان از این موضوع برای بهبود طرح ها و رفع مشکلات استفاده کرد و همچنین برای بررسی علت ریشه ای تکنیک "پنج چرا" را به شما معرفی خواهد کرد.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...