پرسپکتیو چگونه ابداع شد؟(ترجمه و زیرنویس اختصاصی 808)

02:20

پرسپکتیو چگونه ابداع شد؟(ترجمه و زیرنویس اختصاصی 808)

پرسپکتیو یا ژرف نمایی در هنرهای گرافیکی به معنای ترسیم نمودن یک تصویر به آن صورتی است که توسط چشم ناظر دریافت می شود.

ابداع پرسپکتیو اختراع یک شخص واحد نبود بلکه مظهر نقاشی دوره رنسانس بود. در این زمان هنرمندانی همچون برونلسکی، جوتو، داوینچی، میکل آنژ و رافائل به ابداع و استفاده از پرسپکتیو در آثارشان پرداختند.

این ویدیو از درس اول دوره "تصور معمارانه" خدمت شما عرضه می شود که ارائه ای از آموزش آنلاین دانشگاه هاروارد می باشد. در این ویدیو پروفسور Michael Hays درباره ابداع پرسپکتیو توضیحات جالبی خواهد دارد.

منبع