آموزش طراحی داخلی یک خانه

04:51

آموزش طراحی داخلی یک خانه

طراح داخلی کسی است که چنین پروژه‌هایی را انجام دهد. طراحی داخلی حرفه‌ای چند بعدی است که شامل توسعه مفهومی، ارتباط با ذینفعان پروژه و مدیریت و اجرای طرح است.
در لغت نامه ی وبستر، طراحی داخلی چنین تعریف شده است: «هنر یا عمل برنامه‌ریزی و نظارت بر طراحی و اجرای معماری داخلی و مبلمان»

منبع : +

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم