انیمیشنی از پل صلح سانتیگو کالاتراوا

03:01

انیمیشنی از پل صلح سانتیگو کالاتراوا

سانتياگو كالاتراوا Santiago Calatrava بيشتر بخاطر طراحي پل زيباي صلح Peace Bridge شناخته مي شود.پلي كه ساختاري تنديس مانند دارد. .وبا توجه به اينكه پوشش شيشه اي نيز دارد بنابراين براي استفاده درتمام روزهاي سال مناسب مي باشد
 
اين سازه با استفاده از طرح مارپيچ ودر هم بافته شده استقامتي دارد كه نياز به ستون وكابلهاي فولادي را مرتفع كرده است.اين پل عابر،130مترطول داردوامكان عبور 5000 هزار نفر رادرطول روز برفراز رودخانه ميسر مي كند.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم