بار زلزله، Seismic Load

بار زلزله، Seismic Load

بار زلزله، Seismic Load

برای طراحی یک سازه ی مقاوم در برابر زلزله، باید نیروهای وارد به سازه را مشخص کرد. نیروهای ناشی از زلزله در یک سازه به عامل های زیادی بستگی دارد؛ مانند: بزرگی و سایر مشخصات زلزله، فاصله از مرکز زلزله، شرایط زمین ساختی منطقه و نوع سیستم مقاوم در برابر نیروهای زلزله. قابل ذکر است که حتی اهمیت  سازه نیز ممکن است، در نیروی زلزله‌ی طراحی تاثیر بگذارد.

در آیین نامه‌ها معمولا دو روش  برای تعیین بار زلزله وجود دارد؛ روش تحلیل استاتیکی معادل و روش تحلیل دینامیکی.

آیین‌نامه، تراز ایمنی را که از آن انتظار می‌رود مشخص می‌کند. بسیاری از آیین‌نامه‌ها به وضوح بیان می‌کنند که استاندارد‌های آن ها حداقل ظوابطی می‌باشد که برای حفاظت جان انسان‌ها لازم است؛ و نمی‌تواند جلوگیری از ضمانت را تضمین نماید.

نیروهای آیین نامه‌ای به طور معمول کم‌تر از نیروهایی است که در یک زلزله‌ی بزرگ ممکن است به سازه وارد شود؛ زیرا سازه برای تحمل نیروهای آیین نامه‌ای بر اسا تنش‌ها و تغییر شکل‌های مجاز طراحی می‌شود. این تنش‌ها تغییر شکل‌های مجاز بسیار کمتر از ظرفیت نهایی سازه است. بنابراین فرض می‌شود که سازه نیروهای بزرگتر از نیروهای آیین‌نامه‌ای را که می‌تواند تحمل کند، به گونه‌ای که امنیت جانی تضمین شود؛ ولی ممکن است خسارت سازه‌ای ایجاد شود.

منبع: بارگذاری سازه‌ها، داود مستوفی‌نژاد

اخبار

محصول

فیلم آموزشی مدلسازی سه بعدی سد خاکی تحت بار زلزله
قیمت: 60,000 تومان
60,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
سازه های خاص
زلزله
سایر
آموزش نرم افزار

پرسش و پاسخ

عکس کاربر
0 پاسخ
موقعیت بهینه کمربند خرپایی در سیستم سازه ای مهاربازو_کمربند خرپایی در سازه های بلند
سلام استاد ازمون خواسته موقعیت بهینه کمربندخرپایی رو در سیستم مهاربازو در سازه های بلند تحت تاثیر بار مثلثی مثلا زلزله به دست بیاریم از طریق محاسبات و بدون نرم افزار. ایشون برای بار مستطیلی اینکارو انجام دادن با استفاده از معادله تغییرشکل تیر یک سرگیردار.میتونید راهنمایی کنید

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - بار زلزله، Seismic Load