بازدید از غرفه شرکت آسان سازان بتن میهن، تولید کننده و مجری بلوک های پلی استایرن عایق ماندگار بتن مسلح یا ICF بخش دوم

11:01

بازدید از غرفه شرکت آسان سازان بتن میهن، تولید کننده و مجری بلوک های پلی استایرن عایق ماندگار بتن مسلح یا ICF بخش دوم

بازدید از غرفه شرکت آسان سازان بتن میهن تولید کننده و مجری بلوک های پلی استایرن عایق ماندگار بتن مسلح یا ICF بخش دوم

žشرکت آسان سازان بتن میهن، طراح و مجری پروژه های انبوه سازی صنعتی و سنتی در سراسر کشور، žتولید کننده و مجری بلوک های پلی استایرن عایق ماندگار بتن مسلح (ICF) از سال 1389 خدمت رسانی نموده است.

آدرس وب سایت : www.mihan-concrete.com می باشد.

mihan-concrete ICF (Insulating Concrete Forming) producer and construction company in 16th international building and house new technologies fair which held on 2016 summer.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...