آموزش نکات جوشکاری با الکترود دستی در حالت 2F برای جوشکاری اتصالات T شکل از سری welding tips and tricks

06:46

آموزش نکات جوشکاری با الکترود دستی در حالت 2F برای جوشکاری اتصالات T شکل از سری welding tips and tricks

آموزش نکات جوشکاری با الکترود دستی در حالت 2F برای جوشکاری اتصالات T شکل از سری welding tips and tricks

Stick Welding Tips from Bubba from welding tips and tricks

مطالب مرتبط:

دوره آنلاين آموزش جوشکاری تا بازرسی جوش؛ ویژه مهندسین، بازرسین و سازندگان

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه