ویدیوی جوشکاری تعمیری، در این ویدیو هوک ها (قلاب های) جلوی جام یک بولدوزر شامل برش و برداشتن جای زنگ زدگی قلاب شکسته و آماده سازی و چند پاس جوشکاری قلاب جدید با الکترود 7018 برای مقاومت و استحکام بالای کششی

05:28

ویدیوی جوشکاری تعمیری، در این ویدیو هوک ها (قلاب های) جلوی جام یک بولدوزر شامل برش و برداشتن جای زنگ زدگی قلاب شکسته و آماده سازی و چند پاس جوشکاری قلاب جدید با الکترود 7018 برای مقاومت و استحکام بالای کششی

ویدیوی جوشکاری تعمیری، در این ویدیو هوک ها (قلاب های) جلوی جام یک بولدوزر شامل برش و برداشتن جای زنگ زدگی قلاب شکسته و آماده سازی و چند پاس جوشکاری قلاب جدید با الکترود 7018 برای مقاومت و استحکام بالای کششی

Repair Welding - Bulldozer Chain Grab Hook

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم