آموزش نکات اجرایی جوشکاری با فرآیند MIG (جوشکاری با گاز محافظ) در حالت افقی با شکاف V شکل توسط wyattt swiam

14:57

آموزش نکات اجرایی جوشکاری با فرآیند MIG (جوشکاری با گاز محافظ) در حالت افقی با شکاف V شکل توسط wyattt swiam

آموزش نکات اجرایی جوشکاری با فرآیند MIG (جوشکاری با گاز محافظ) در حالت افقی با شکاف V شکل توسط wyattt swiam

Horizontal V-Groove MIG Welding - TIG Time by wyattt swiam in weld.com from world renowned Tig expert and welding inspector

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم