آموزش نکات اجرایی جوشکاری با فرآیند MIG (جوشکاری با گاز محافظ) در حالت افقی با شکاف V شکل توسط wyattt swiam

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم