پروژه ساختمانی بلند با اسکلت فولادی و استفاده از ابرمهاربند های هایبریدی با تلفیق میراگر و BRB بخش اول

پروژه ساختمانی بلند با اسکلت فولادی و استفاده از ابرمهاربند های هایبریدی با تلفیق میراگر و BRB بخش اول

پروژه ساختمانی بلند با اسکلت فولادی و استفاده از ابرمهاربند های هایبریدی با تلفیق میراگر و BRB

12,900 tons of Herrick Steel helped create 181 Fremont Street, one of San Francisco’s newest and most exciting downtown landmarks.  It is unique in its design, structure, and LEED Platinum Certification.

604,000 Square Feet of Prime Office Real Estate and Luxury Residences

Standing over 800 feet tall and with 58 stories, 181 Fremont offers breathtaking, uninterrupted views of San Francisco Bay and its urban waterfront. This distinctive mixed-use high-rise has 432,000 square feet of office space as well as 74 ultra-luxury residences on the top 15 floors of the tower. The building’s unique exoskeleton structural system provides column-free interiors to maximize flexibility when planning spaces and an enhanced skyline that will add a dramatic focal point to San Francisco’s new downtown. The building is designed to achieve a LEED Platinum certification.

Location:
Structural Steel:
12,900 tons
Year Completed:
2016
پروژه ساختمانی بلند با اسکلت فولادی و استفاده از ابرمهاربند های هایبریدی با تلفیق میراگر و BRB بخش اول
پروژه ساختمانی بلند با اسکلت فولادی و استفاده از ابرمهاربند های هایبریدی با تلفیق میراگر و BRB بخش اول
پروژه ساختمانی بلند با اسکلت فولادی و استفاده از ابرمهاربند های هایبریدی با تلفیق میراگر و BRB بخش اول
پروژه ساختمانی بلند با اسکلت فولادی و استفاده از ابرمهاربند های هایبریدی با تلفیق میراگر و BRB بخش اول
پروژه ساختمانی بلند با اسکلت فولادی و استفاده از ابرمهاربند های هایبریدی با تلفیق میراگر و BRB بخش اول
پروژه ساختمانی بلند با اسکلت فولادی و استفاده از ابرمهاربند های هایبریدی با تلفیق میراگر و BRB بخش اول
پروژه ساختمانی بلند با اسکلت فولادی و استفاده از ابرمهاربند های هایبریدی با تلفیق میراگر و BRB بخش اول
پروژه ساختمانی بلند با اسکلت فولادی و استفاده از ابرمهاربند های هایبریدی با تلفیق میراگر و BRB بخش اول
پروژه ساختمانی بلند با اسکلت فولادی و استفاده از ابرمهاربند های هایبریدی با تلفیق میراگر و BRB بخش اول
پروژه ساختمانی بلند با اسکلت فولادی و استفاده از ابرمهاربند های هایبریدی با تلفیق میراگر و BRB بخش اول
پروژه ساختمانی بلند با اسکلت فولادی و استفاده از ابرمهاربند های هایبریدی با تلفیق میراگر و BRB بخش اول
پروژه ساختمانی بلند با اسکلت فولادی و استفاده از ابرمهاربند های هایبریدی با تلفیق میراگر و BRB بخش اول
پروژه ساختمانی بلند با اسکلت فولادی و استفاده از ابرمهاربند های هایبریدی با تلفیق میراگر و BRB بخش اول
پروژه ساختمانی بلند با اسکلت فولادی و استفاده از ابرمهاربند های هایبریدی با تلفیق میراگر و BRB بخش اول
پروژه ساختمانی بلند با اسکلت فولادی و استفاده از ابرمهاربند های هایبریدی با تلفیق میراگر و BRB بخش اول
پروژه ساختمانی بلند با اسکلت فولادی و استفاده از ابرمهاربند های هایبریدی با تلفیق میراگر و BRB بخش اول
پروژه ساختمانی بلند با اسکلت فولادی و استفاده از ابرمهاربند های هایبریدی با تلفیق میراگر و BRB بخش اول