ویلایی با دید خارق العاده به جنگلهای کاستاریکا

ویلایی با دید خارق العاده به جنگلهای کاستاریکا

این ویلای زیبا در جنگلهای کاستاریکا واقع شده است و دید پانورامیک زیبایی به طبیعت اطراف خود دارد. معمار این ویلا جان ازبورن از گروه OS Arquitectura می باشد. نام این بنا "خانه پرنده نقره ای" است به دلیل اینکه دید پرنده در حال پرواز را دارد. این خانه شکل ساده ای دارد و در پرتگاهی احاطه شده با جنگل سرسبز قرار گرفته است.

معماران این خانه از سنگ طبیعی، سنگ مرمر سفید و چوب برای ایجاد حس گرما، استفاده نموده اند و فضایی برای استراحت و لذت برندن از چشم انداز بینظیر اطراف فراهم کرده اند. تراس پوشیده از مرمر سفید دارای استخری است که منظره سرسبز اطراف در آن منعکس می شود. پلان باز و مرتبط با فضای بیرون، استفاده از جزییات چوبی در تمام ساختمان از جمله حمام و مسیری که به چشم انداز می رسد؛ از ویژگی های مطلوب این خانه است.

منبع

ویلایی با دید خارق العاده به جنگلهای کاستاریکا
ویلایی با دید خارق العاده به جنگلهای کاستاریکا
ویلایی با دید خارق العاده به جنگلهای کاستاریکا
ویلایی با دید خارق العاده به جنگلهای کاستاریکا
ویلایی با دید خارق العاده به جنگلهای کاستاریکا
ویلایی با دید خارق العاده به جنگلهای کاستاریکا
ویلایی با دید خارق العاده به جنگلهای کاستاریکا
ویلایی با دید خارق العاده به جنگلهای کاستاریکا
ویلایی با دید خارق العاده به جنگلهای کاستاریکا
ویلایی با دید خارق العاده به جنگلهای کاستاریکا
ویلایی با دید خارق العاده به جنگلهای کاستاریکا
ویلایی با دید خارق العاده به جنگلهای کاستاریکا
ویلایی با دید خارق العاده به جنگلهای کاستاریکا
ویلایی با دید خارق العاده به جنگلهای کاستاریکا
ویلایی با دید خارق العاده به جنگلهای کاستاریکا
ویلایی با دید خارق العاده به جنگلهای کاستاریکا
ویلایی با دید خارق العاده به جنگلهای کاستاریکا
ویلایی با دید خارق العاده به جنگلهای کاستاریکا
ویلایی با دید خارق العاده به جنگلهای کاستاریکا
ویلایی با دید خارق العاده به جنگلهای کاستاریکا
ویلایی با دید خارق العاده به جنگلهای کاستاریکا
ویلایی با دید خارق العاده به جنگلهای کاستاریکا
ویلایی با دید خارق العاده به جنگلهای کاستاریکا