خانه ی نورمن لایکز - فرانک لوید رایت

خانه ی نورمن لایکز - فرانک لوید رایت

فینیکس، آریزونا
1968-1959
خانه ی نورمن لایکز از همه ی دیگر ساخته های فرانک لوید رایت کمتر جنبه ی مسکومی دارد. سایت خانه بر دامنه ی تپه ای مشرف به شهر فینیکس قرار دارد. خانه به نحوی طراحی شده که هرگز به شکل زمین پیرامون خود خدشه ای وارد نیاید. خانه در نور کم هم در زمینه ی صخره های صحرایی قابل مشاهده است. خانه یک فضای مدور وسیع برای نشیمن، اتاق ناهارخوری و فضای دفتر دارد که منظره ای از شهر در سمت جنوب در آن جلب نظر می کند و علاوه بر این یک فضای مدور دیگر هم هست که تراس و باغچه ی چمن کاری رو به آن قرار دارند. تراس وسیع روباز برای ایجاد فضای خصوصی محصور است، بخش جنوبی خانه با منافذی سوراخ شده است به نحوی که بتوان از چشم انداز نهایت استفاده را به عمل آورد. جناح مربوط به اتاق خواب ها از سمت اتاق نشیمن قوسی می زند و یک ستیغ تشکیل می دهد که در نوع خود بسیار جالب توجه است.

 

منبع : معماری اتوود

خانه ی نورمن لایکز - فرانک لوید رایت
خانه ی نورمن لایکز - فرانک لوید رایت
خانه ی نورمن لایکز - فرانک لوید رایت
خانه ی نورمن لایکز - فرانک لوید رایت