خانه ویلایی مدرن در آرژانتین

خانه ویلایی مدرن در آرژانتین

 

معمار Luciano Kruk خانه ای را طراحی کرده که از سه حجم انباشته از بتن خشن است که مشرف به زمین بازی گلف در آرژانتین است.

 

لینک اصلی مطلب

خانه ویلایی مدرن در آرژانتین
خانه ویلایی مدرن در آرژانتین
خانه ویلایی مدرن در آرژانتین
خانه ویلایی مدرن در آرژانتین
خانه ویلایی مدرن در آرژانتین