خانه درختی بامبو پایدار در بالی

خانه درختی بامبو پایدار در بالی

خانه درختی بامبو پایدار در بالی
بالی بهشتی است برای توریست ها که از سراسر دنیا از آن بازدید میکنند
دید به اقیانوس زیبا وهوای منحصر به فرد آن تنها دلیل جذابیت آن نیست.
این جزیره همچنین یک نمونه از خانه ی درختی بامبو است که ما در طراحی پایدار مشاهده میکنیم.
 
 
 
لینک اصلی مطلب

خانه درختی بامیو پایدار در بالی
خانه درختی بامیو پایدار در بالی
خانه درختی بامیو پایدار در بالی
خانه درختی بامیو پایدار در بالی
خانه درختی بامیو پایدار در بالی