مدل سازی پی های سطحی در PLAXIS و محاسبه ظرفیت باربری

مدل: S42-7

مدل سازی پی های سطحی در PLAXIS و محاسبه ظرفیت باربری

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

مدت زمان فیلم: ۲۳ دقیقه

محتویات: فایل آموزش ویدئویی و فایل نرم‌افزاری

تهیه شده در: پاییز ۹۷

مطالب مرتبط:

قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
مدل سازی پی های سطحی در PLAXIS و محاسبه ظرفیت باربری