آموزش پیشرفته ABAQUS - رشته ژئوتکنیک

مدل: S38-3

آموزش پیشرفته ABAQUS - رشته ژئوتکنیک

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

مدرس: محب‌اله آگاه ناو

نوع محتویات درون پکیج: فیلم

مدت فیلم: ۸ ساعت و ۴۷ دقیقه 

نحوه ارسال بسته‌ی خریداری شده: پستی یا دانلودی (انتخابی)

این پکیج شامل موارد زیر است:

۱. مدل‌سازی گروه شمع با ABAQUS 2017- محاسبه ظرفیت باربری گروه شمع

۲. مدل‌سازی گروه شمع تحت بارگذاری جانبی با ABAQUS 2017- محاسبه ظرفیت باربری

۳. تحلیل دینامیکی مسائل ژئوتکنیکی در نرم‌افزار ABAQUS- تحلیل دینامیکی یک شیروانی خاکی تحت بارگذاری زلزله با استفاده از مرزهای ویسکوز

۴. مدل‌سازی تونل به‌صورت دوبعدی- روش TBM‌ با ABAQUS 2017
۵-تحلیل دینامیکی مسائل ژئوتکنیکی در نرم‌افزار ABAQUS - تحلیل دینامیکی در آباکوس با استفاده از المانهای نیمه بینهایت

۶-شبیه سازی المانهای نیمه بینهایت سه بعدی برای تحلیلهای لرزه ای در آباکوس
۷-مدلسازی گروه شمع دایره ای (رادیه-شمع) تحت بار گذاری قائم محاسبه ظرفیت باربری آن

 

 

رقم خرید کل پکیج با حساب تخفیف نسبت به جمع مبالغ تعیین شده برای هریک از زیر مجموعه‌ها است.

 

قیمت: 259,000 تومان
181,300 تومان
آموزش پیشرفته ABAQUS 2017- رشته ژئوتکنیک