پکیج آموزش کاربردی نرم افزار PLAXIS

مدل: 
S42

پکیج آموزش کاربردی نرم افزار PLAXIS

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 2,328,250 تومان
2,328,250 تومان
پکیج آموزش کاربردی نرم افزار PLAXIS-2D؛ سطح متوسط