پکیج فیلم مجموعه تخصصی ژئوتکنیک

مدل: 
S23

پکیج فیلم مجموعه تخصصی ژئوتکنیک

این مجموعه شامل زیر مجموعه‌های زیر است:

 1. مجموعه فیلم آموزشی گودبرداری و پایدارسازی خاک همراه با محاسبات نرم افزاری و نقشه کشی دیتیل در PLAXIS و SAP
 2. آموزش نرم افزار PLAXIS
 3. آموزش نرم افزار FLAC
 4. کارگاه آموزشی نیلینگ و میکروپایلینگ
 5. آشنایی با نرم افزارهای ژئوتکنیک
 6.  آشنایی با اصول گودبرداری و پایدارسازی
 7. اندرکنش خاک و سازه در نرم افزار SAP
 8. فیلم کارگاه آموزشی آشنایی با روش‌های تحلیل و طراحی ژئوتکنیکی شمع‌ها PILE
 9. فیلم کارگاه آموزشی معرفی روش‌های نوین بهسازی خاک
 10. فیلم كارگاه آموزشی تحلیل مسائل ژئوتکنیکی با استفاده از نرم افزار GeoStudio
 11. طراحی پی‌های سطحی و عمیق
 12. فیلم آموزش Abaqus - ژئوتکنیک (از این پکیج خارج شده است برای تهیه این پکیج میتوانید به این صفحه مراجعه بفرمایید)
 13. فیلم آموزش طراحی دیوار حائل وزنی سنگی و دیوار حائل بتنی
 14. فیلم وبینار آب بندی گودهای ساختمانی با استفاده از راهکارهای ژئوسنتتیکی
 15. فیلم طرح و اجرای سازه های مدفون بتنی با روش تاپ دان (Top Down)
 16. فیلم آموزش اندرکنش خاک و سازه و شمع در ساختمان بلندمرتبه MIT54 در نرم افزار ABAQUS
 17. فیلم وبینار اندرکنش لرزه ای خاک و سازه مدرس: امیرحسین کیانی
 18. فیلم معرفی و کاربرد نرم افزار میداس در مهندسی ژئوتکنیک، مدرس: حسام الدین آگاه 
 19. فیلم آموزش کاربردی نرم افزار MIDAS در مهندسی ژئوتکنیک- مقدماتی
 20. فیلم آموزش جامع اندرکنش لرزه ای خاک-سازه و تحلیل پاسخ ساختگاه
 21. فیلم آموزش کاربردی نرم افزار MIDAS در مهندسی ژئوتکنیک (پیشرفته)
 22. فیلم وبینار انجام محاسبات و تولید گزارش های آزمایشات ژئوتکنیکی به کمک نرم افزار دارتیس لب
 23. فیلم آموزش شبیه سازی مسائل ژئوتکنیکی در Flac
 24. فیلم آموزشی تعیین ظرفیت باربری پی های سنگی و تعیین عمق گودبرداری
 25. فیلم آموزشی شبیه سازی عددی پروسه ی تونل سازی با TBM از نوع EPBS
 26. فیلم آموزشی شبیه سازی پروسه ی مرحله ای ساخت سد خاکی و آبگیری اولیه آن
 27. فیلم آموزشی ازمایشگاه مکانیک خاک و ژئوتکنیک
 28. فیلم آموزشی بارگذاری انفجار خرج کروی در سطح زمین و تاثیرش بر روی تونل سگمنتی در FLAC 2D
 29. فیلم آموزشی شبیه سازی روانگرایی در ماسه ها و تاثیر آن بر تونل ها در FLAC 2D
 30. فیلم آموزشی شبیه سازی ایستگاه مترو و پل با نرم افزار FLAC 2D
 31. فیلم آموزشی گودبرداری عمیق و مهار آن با انکراژ و نیلینگ
 32. فیلم آموزشی مدلسازی شبه استاتیکی و شبه دینامیکی مدل های ژئوتکنیکی با نرم افزار FLAC 2D
 33. فیلم آموزشی شبیه سازی جامع حفاری مکانیزه سپری تونل با TBM در نرم افزار FLAC 3D
 34. فیلم آموزشی شبیه سازی عددی ساخت و آبگیری سدخاکی در FLAC3D
 35. فیلم آموزشی ازمایشگاه مکانیک خاک و ژئوتکنیک
 36. فیلم آموزشی بررسی کاربردی اندرکنش خاک و سازه از منظر آیین نامه ۲۸۰۰
 37. فیلم آموزشی دوره حضوری آزمایشگاه مکانیک خاک و ژئوتکنیک (آزمایشگاهی _ عملیاتی)
 38. فیلم آموزش پروژه محور PLAXIS 2D؛ مدل سازی تونل ها و بررسی سیستم پایدارسازی آن ها
 39. فیلم آموزش پروژه محور PLAXIS 2D؛ مدل سازی گودهای شهری و بررسی سیستم پایدارسازی آن ها
 40. فیلم آموزش پروژه محور PLAXIS 2D؛ مدل سازی لرزه ای سازه های سطحی و زیر سطحی
 41. فیلم آموزشی آزمایشگاه مکانیک خاک و ژئوتکنیک (آزمایشات سه محوری و تک محوری)
 42. فیلم وبینار اندرکنش خاک و سازه - چالش های مدل سازی به روش مستقیم و زیر سازه باتمرکز روی نرم افزار OpenSees
 43. فیلم آموزشی مدلسازی اندرکنش خاک-سازه در OpenSees
 44. فیلم دوره حضوری آزمایشات مکانیک خاک و مهندسی خاک و ژئوتکنیک صحرایی (منطبق با شیوه نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان)

توجه: علاوه بر خرید پکیج به صورت کامل، می‌توانید هر یک از زیرمجموعه‌ها را به صورت مجزا انتخاب و در سبد خریدتان قرار دهید.

توجه: همچنین، می‌توانید با کلیک بر روی هر زیر‌مجموعه از محتویات درون هر یک اطلاعات تکمیلی را دریافت کنید. 

قیمت: 16,070,250 تومان
16,070,250 تومان
پکیج فیلم مجموعه تخصصی ژئوتکنیک