پکیج فیلم مجموعه تخصصی ژئوتکنیک

مدل: 
S23

پکیج فیلم مجموعه تخصصی ژئوتکنیک

این مجموعه شامل زیر مجموعه‌های زیر است:

 1. مجموعه فیلم آموزشی گودبرداری و پایدارسازی خاک همراه با محاسبات نرم افزاری و نقشه کشی دیتیل در PLAXIS و SAP
 2. آموزش نرم افزار PLAXIS
 3. آموزش نرم افزار FLAC
 4. کارگاه آموزشی نیلینگ و میکروپایلینگ
 5. آشنایی با نرم افزارهای ژئوتکنیک
 6.  آشنایی با اصول گودبرداری و پایدارسازی
 7. اندرکنش خاک و سازه در نرم افزار SAP
 8. فیلم کارگاه آموزشی آشنایی با روش‌های تحلیل و طراحی ژئوتکنیکی شمع‌ها PILE
 9. فیلم کارگاه آموزشی معرفی روش‌های نوین بهسازی خاک
 10. فیلم كارگاه آموزشی تحلیل مسائل ژئوتکنیکی با استفاده از نرم افزار GeoStudio
 11. طراحی پی‌های سطحی و عمیق
 12. فیلم آموزش Abaqus - ژئوتکنیک (از این پکیج خارج شده است برای تهیه این پکیج میتوانید به این صفحه مراجعه بفرمایید)
 13. فیلم آموزش طراحی دیوار حائل وزنی سنگی و دیوار حائل بتنی
 14. فیلم وبینار آب بندی گودهای ساختمانی با استفاده از راهکارهای ژئوسنتتیکی
 15. فیلم طرح و اجرای سازه های مدفون بتنی با روش تاپ دان (Top Down)
 16. فیلم آموزش اندرکنش خاک و سازه و شمع در ساختمان بلندمرتبه MIT54 در نرم افزار ABAQUS
 17. فیلم وبینار اندرکنش لرزه ای خاک و سازه مدرس: امیرحسین کیانی
 18. فیلم معرفی و کاربرد نرم افزار میداس در مهندسی ژئوتکنیک، مدرس: حسام الدین آگاه 
 19. فیلم آموزش کاربردی نرم افزار MIDAS در مهندسی ژئوتکنیک- مقدماتی
 20. فیلم آموزش جامع اندرکنش لرزه ای خاک-سازه و تحلیل پاسخ ساختگاه
 21. فیلم آموزش کاربردی نرم افزار MIDAS در مهندسی ژئوتکنیک (پیشرفته)
 22. فیلم وبینار انجام محاسبات و تولید گزارش های آزمایشات ژئوتکنیکی به کمک نرم افزار دارتیس لب
 23. فیلم آموزش شبیه سازی مسائل ژئوتکنیکی در Flac
 24. فیلم آموزشی تعیین ظرفیت باربری پی های سنگی و تعیین عمق گودبرداری
 25. فیلم آموزشی شبیه سازی عددی پروسه ی تونل سازی با TBM از نوع EPBS
 26. فیلم آموزشی شبیه سازی پروسه ی مرحله ای ساخت سد خاکی و آبگیری اولیه آن
 27. فیلم آموزشی ازمایشگاه مکانیک خاک و ژئوتکنیک
 28. فیلم آموزشی بارگذاری انفجار خرج کروی در سطح زمین و تاثیرش بر روی تونل سگمنتی در FLAC 2D
 29. فیلم آموزشی شبیه سازی روانگرایی در ماسه ها و تاثیر آن بر تونل ها در FLAC 2D
 30. فیلم آموزشی شبیه سازی ایستگاه مترو و پل با نرم افزار FLAC 2D
 31. فیلم آموزشی گودبرداری عمیق و مهار آن با انکراژ و نیلینگ
 32. فیلم آموزشی مدلسازی شبه استاتیکی و شبه دینامیکی مدل های ژئوتکنیکی با نرم افزار FLAC 2D
 33. فیلم آموزشی شبیه سازی جامع حفاری مکانیزه سپری تونل با TBM در نرم افزار FLAC 3D

توجه: علاوه بر خرید پکیج به صورت کامل، می‌توانید هر یک از زیرمجموعه‌ها را به صورت مجزا انتخاب و در سبد خریدتان قرار دهید.

توجه: همچنین، می‌توانید با کلیک بر روی هر زیر‌مجموعه از محتویات درون هر یک اطلاعات تکمیلی را دریافت کنید. 

قیمت: 3,165,000 تومان
3,165,000 تومان
پکیج فیلم مجموعه تخصصی ژئوتکنیک