هزینه ساخت، construction cost

هزینه ساخت، construction cost

هزینه ساخت، construction cost

 مبلغی که توسط پیمانکار برای نیروی کار، مصالح، تجهیزات، خدمات و تامین مالی و دیگر موارد صرف می‌شود به اضافه‌ی دستمزد پیمانکار و اضافه بها را هزینه ساخت گویند. هزینه‌هایی که بابت طراحی سازه و پلان پروژه، خرید زمین، دستمزد مهندس مشاور صرف می‌شود، شامل هزینه ساخت نمی‌شود.

پس از اینکه عملیات متره کردن تمام آیتم‌ها به پایان رسید و فرم‌های ریز متره به صورت صحیح توسط مترور تکمیل شد، نوبت به تخصیص مبلغ به هر یک از آیتم‌های موجود در فرم‌های متره میرسد.

جهت تخصیص مبلغ از دفترچه‌ای به نام دفترچه فهرست بها استفاده می‌شود. این دفتر چه هر سال و یا هر دوسال یکبار توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه می‌گردد تا برای برآورد هزینه پروژه‌ها از آن استفاده شود.
دو روش برای متره و برآورد پروژه وجود دارد:
متره و برآورد بسته:
ابتدا مقادیر هر یک از آیتم‌های پروژه را به صورت جداگانه از روی نقشه محاسبه می‌نماییم. این مقادیر در فرم‌های ریز متره وارد شده و بااستفاده از دفترچه فهرست بها قیمت‌های واحد هر یک از ایتم‌ها استخراج می‌شود. مقادیر محاسبه شده در قیمت واحد همان آیتم ضرب و قیمت نهایی آیتم بدست می‌آید. در نهایت با جمع قیمت نهایی ایتم‌ها ، هزینه پروژه بدست می‌آید.
متره و برآورد باز:
محاسبه کلیه مصالح، نیروی انسانی، ماشین آلات و ایزار آلات از روی فرم‌های ریز متره. مقادیر به روز هرکدام در مقادیر محاسبه شده در فرم‌های ریز متره مربوط ضرب می‌شوند. مقادیر بدست آمده با هم جمع شده و در نهایت قیمت کل یک واحد عملیت محاسبه می‌شود.

منبع: متره و بر آورد ابنیه- مولف مصطفی ثمریها

اخبار

محصول

فیلم آموزش متره برآورد ساختمان(محصول ترم زمستان 95)
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 225,000 تومان
225,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
موسسه آموزشی 808

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - هزینه ساخت، construction cost