نشر علم عمران

نشر علم عمران

نشر علم عمران

ارائه آیین‌نامه‌ها‌ و استانداردهای‌ مختلف ساختمانی در دهه‌‌های اخیر نشانگر توجه به اهمیت صنعت ساخت و ساز می‌باشد. زلزله‌خیزی ایران و مشكلات فراوان ناشی از بروز بلایای طبیعی از عوامل مهمی است كه توجه ما را به این نكته جلب می‌كند كه از ساخت و ساز سنتی به سوی ساخت و ساز صنعتی و علمی حركت نماییم. این حركت در سال‌های اخیر شروع شده و با جدیت بیشتری دنبال می‌شود. یكی از اهرم‌های اصلی این حركت، ارائه آموزش‌های مناسب و تربیت افراد متخصص با وجدان كاری است. در این راه بهره‌گیری از كتاب‌های مرجع مناسب و نرم‌افزارهای تحلیل و طراحی مفید می‌باشد.

نشر علم عمران در سال ۱۳۸۲ با هدف ارائه كتابهای كاربردی در زمینه مهندسی عمران و تولید نرم‌افزارهای مهندسی سازه در داخل كشور تأسیس شد. ارائه چند كتاب مختلف در سال اول و مشورت با برخی از اساتید صاحب‌نظر باعث شد تا تجربه‌های مناسبی برای چاپ مجموعه‌های بعدی فراهم گردد. یكی از نكات مهمی كه به آن توجه نموده است، ارائه كتابهای علمی مناسب به نحوی است كه یادگیری مطالب آن آسان بوده و همچنین در سطح استانداردهای صنعت چاپ نیز باشد.

از دیگر فعالیت‌های این مجموعه تولید نرم‌افزارهایی است كه مطابق با استانداردهای داخلی كشور باشند.

آدرس انتشارات

تهران، یوسف آباد، خیابان جهان آرا، بین شانزدهم و هجدهم، پلاک ۳۳، طبقه دوم، واحد ۱۱

محصول

محاسبات پروژه های ساختمانی با استفاده از ETABS و SAFE
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 45,000 تومان
450,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
علم عمران
آموزش نرم افزار
پروژه های كاربردی در SAFE14x-12x
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 80,000 تومان
80,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
علم عمران
آموزش نرم افزار
اجرا 1 (عمران و معماری)- آزمونهای نظام مهندسی
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 22,000 تومان
22,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
کتاب های قابل ارسال سریع
عمران
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
اجرائیات(ضوابط ،روش های اجرایی و اصول ساخت)
اجرایی
علم عمران
کمک آموزشی
راهنمای طراحی سازه های فولادی به روش حالت حدی LRFD و تنش مجاز ASD با در نظر گرفتن الزامات مبحث دهم ویرایش سال 87 و آیین نامه AISC 2005
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 28,500 تومان
28,500 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
فولاد و سازه های فولادی
علم عمران
کمک آموزشی
اجرا 2 عمران و معماری- آزمونهای نظام مهندسی
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 32,500 تومان
32,500 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
سازه
اجرائیات(ضوابط ،روش های اجرایی و اصول ساخت)
مهندسی معماری
علم عمران
کمک آموزشی
سوالات آزمونهای نظام مهندسی - محاسبات، نظارت و اجرا آبان 93
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 10,500 تومان
10,500 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
سازه
اجرائیات(ضوابط ،روش های اجرایی و اصول ساخت)
علم عمران
کمک آموزشی
کاربرد استاندارد 2800 ویرایش 4 در ETABS
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
علم عمران
آموزش نرم افزار
تحليل استاتيکي و ديناميکي سد هاي خاکي با استفاده از GEO STUDIO
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 27,000 تومان
27,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
خاک و پی(ژئوتکنیک)
سازه هیدرولیکی
آب (مدیریت منابع آب)
علم عمران
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی
 محاسبات پروژه های ساختمانهای فولادی با استفاده از2015 ETABS و SAFE2014(ویرایش جدید-اولین چاپ)
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
علم عمران
آموزش نرم افزار
دینامیک غیر خطی سازه ها
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
سازه هیدرولیکی
مهندسی سواحل،بنادر و سازه های دریایی
علم عمران
دانشگاهی (رفرنس)
سازه های تیری، تئوری های کلاسیک و پیشرفته
قیمت: 17,000 تومان
17,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
کتاب های قابل ارسال سریع
عمران
سازه
علم عمران
دانشگاهی (رفرنس)
طراحی جداگر لرزه‌ای در مخازن نفت و گاز
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
کتاب های قابل ارسال سریع
عمران
سازه
زلزله
علم عمران
راهنمای جامع نرم افزار  PLAXIS
قیمت: 50,000 تومان
50,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
علم عمران
کمک آموزشی
مفاهیم بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی و مثال کاربردی
قیمت: 80,000 تومان
80,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
زلزله
علم عمران
کمک آموزشی
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
مفاهیم بهسازی لرزه ای ساختمانهای فولادی و مثال کاربردی
قیمت: 80,000 تومان
80,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
زلزله
علم عمران
کمک آموزشی
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
مفاهیم بهسازی لرزه ای ساختمانهای مصالح بنایی و مثال کاربردی
قیمت: 80,000 تومان
80,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
زلزله
علم عمران
کمک آموزشی
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
تحلیل غیرخطی و طراحی لرزه ای سازه های بتن مسلح
قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
زلزله
علم عمران
کمک آموزشی
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
ژئوتکنیک لرزه ای مهندسی
قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
زلزله
خاک و پی(ژئوتکنیک)
علم عمران
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
اصول نظارت در سازه‌های فولادی
قیمت: 32,000 تومان
32,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
علم عمران
اصول نظارت در سازه‌های بتنی مسلح
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
علم عمران
کتاب سازه های پس کشیده، طراحی و اجرا
قیمت: 60,000 تومان
60,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
علم عمران
کمک آموزشی
تكنولوژی ساخت سازه‌های بلند
قیمت: 29,000 تومان
29,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
علم عمران
کمک آموزشی
محاسبات پروژه‌های ساختمان‌های بتنی با استفاده از ETABS و SAFE
قیمت: 55,000 تومان
55,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
علم عمران
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی
آموزش کاربردی نرم افزار Advance Steel ۲۰۱۸
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
علم عمران
ناظر حــرفه‌ای ساختمان
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
علم عمران
کمک آموزشی
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - نشر علم عمران