گچ، Plaster

گچ، Plaster

گچ، Plaster

گچ ساختمانی با فرمول شیمیایی  0.5H2O و CaSO4 از مواد چسباننده‌ی ساختمانی (چسباننده‌ی هوایی) است که در صورت خالص بودن سفید رنگ است.

گچ ساختمانی از پختن سنگ گچ، در دمای کم (حدود ۱۸۰ درجه سانتیگراد در شرایط آزمایشگاهی)، به دست می‌آید.
گچ در صنعت ساختمان مصارف متعدد دارد از جمله ریختن رنگ ساختمان برای مشخص کردن اطراف زمین و پیاده کردن نقشه- ملات‌سازی- گچ و خاک- سفیدکاری- سنگ‌کاری مصرف می‌شود.

خواص گچ

  • گچ علاوه بر دو خاصیت عمده (زود گیر بودن و ازدیاد حجم به هنگام سخت شدن) دارای خواص دیگری است از جمله اینکه گچ اکوستیک و در آتش سوزی مقاوم است.
  • اندود گچ پس از خشک شدن هر نوع رنگی را به خود می‌پذیرد.
  • گچ ساختمانی مرغوب آن است که زمان گرفتن آن زودتر از ۸ دقیقه شروع نشود و حداکثر ۲۵ دقیقه دیرتر شروع به گرفتن کند و پایان سخت شدن آن نباید زودتر از ۲۰ دقیقه و دیرتر از یک ساعت باشد.
  • گاهی با افزودن بعضی مواد گچ (نمک طعام، سریش و ...) را تندگیر یا کند گیرتر می‌کنند.
  • با آنکه گچ در موقع ملات‌سازی گرما تولید می‌کند بطوریکه تقریبا حدود ۱۵ تا ۲۰ درجه کمتر از محیط کارگاه می‌شود بدین سبب از لحاظ تئوری می‌توان ملات گچ را در دماهای زیر صفر نیز مصرف نمود ولی در کارگاه‌ها باید از این کار خودداری نمود و حداکثر ملات گچ را در دماهای کمتر از ۵ یا ۶ درجه بالای صفر مصرف کنیم.

اخبار

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - گچ، Plaster