مبحث اول مقررات ملی ساختمان- تعاریف

مبحث اول مقررات ملی ساختمان- تعاریف- چاپ ۱۳۹۲

مبحث اول مقررات ملی ساختمان- تعاریف

مبحث اول مقررات ملی ساختمان برای نخستین بار با هدف آشنایی اولیه مهندسان و بهره‌برداران با موضوعات، دامنه کاربرد و تعاریف به‌کار برده شده در مباحث مقررات ملی ساختمان تدوین شده است. در ادامه لینک دانلود «مبحث اول مقررات ملی ساختمان- تعاریف- چاپ ۱۳۹۲» آمده است.

+ دانلود مبحث اول مقررات ملی ساختمان- تعاریف- چاپ ۱۳۹۲

اخبار

محصول

مقررات ملی ساختمان- مبحث اول (تعاریف)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 22,000 تومان
22,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
توسعه ایران (کتب مقررات ملی ساختمان)
کمک آموزشی
بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون محاسبات عمران
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 260,000 تومان
260,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
سایر
کمک آموزشی
بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون نقشه برداری
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 84,000 تومان
84,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
سایر
کمک آموزشی
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 225,000 تومان
225,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
معماری
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
سایر
کمک آموزشی
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 585,000 تومان
585,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
معماری
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
سایر
کمک آموزشی
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 620,000 تومان
620,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
سایر
کمک آموزشی

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - مبحث اول مقررات ملی ساختمان- تعاریف