بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون نقشه برداری

مدل: baste naghshebardari

بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون نقشه برداری

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

این بسته جامع شامل مباحث زیر است:

  • مبحث اول (تعاريف )(۱۳۹۲)
  • مبحث دوم (نظامات اداري )(۱۳۸۴)
  • مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )(۱۳۹۲)
  • مبحث بیست و یکم  (پدافند غير عامل )(۱۳۹۵)

مطالب مرتبط:

قیمت: 54,000 تومان
54,000 تومان
بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون نقشه برداری