بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون نقشه برداری

مدل: baste naghshebardari

بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون نقشه برداری

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

این بسته جامع شامل مباحث زیر است:

  • مبحث اول (تعاریف)
  • مبحث دوم (نظامات اداری)
  • مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)
  • مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل)

مطالب مرتبط:

کلیدواژه

نمونه سوالات

 اطلاعات کامل از آزمون ورود به حرفه عمران و معماری ENG808.com

قیمت: 60,000 تومان
60,000 تومان
بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون نقشه برداری