بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون اجرا معماری

مدل: baste ejra memari

بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون اجرا معماری

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

این بسته جامع شامل مباحث زیر می باشد:


مبحث دوم (نظامات اداری)
مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق)
مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان)
مبحث پنجم (مصالح و فرآورده های ساختمانی)
مبحث هفتم (پی و پی سازی)
مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی)
مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه)
مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی)
مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمان ها)
مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)
مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)
مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی)
مبحث هجدهم (عایق بندی و تنظیم صدا)
مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی)
مبحث بیستم (علائم و تابلوها)
مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها)

قیمت: 258,000 تومان
258,000 تومان
بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون اجرا معماری