بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون محاسبات عمران

مدل: baste mohasebat

بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون محاسبات عمران

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

این بسته جامع شامل مباحث زیر است:

  • مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان)(۱۳۹۲)
  • مبحث هفتم (پي و پي‌سازي)(۱۳۹۲)
  • مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي)(۱۳۹۲)
  • مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه)- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) 
  • مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي)(۱۳۹۲)
  • مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمان)(۱۳۹۲)
  • آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم

مطالب مرتبط:

قیمت: 145,000 تومان
145,000 تومان
بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون محاسبات عمران