بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون محاسبات عمران

مدل: baste mohasebat

بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون محاسبات عمران

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

این بسته جامع شامل مباحث زیر است:

قیمت: 127,000 تومان
127,000 تومان
بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون محاسبات عمران