بارهای وارد بر ساختمان، Structural Loads

بارهای وارد بر ساختمان،  Structural Loads

بارهای وارد بر ساختمان، Structural Loads

بارهای وارد بر ساختمان یکی از مهمترین عوامل موثر بر طراحی سازه بوده و محاسبه و اعمال این بارها به سازه به عنوان اولین گام در روند طراحی محسوب می‌شود.

در گام محاسبه و اعمال بارهای وارد بر سازه، مهندس طراح باید بر اساس ویژگی‌های سازه و شرایط منطقه‌ای که ساختمان در آن قرار می‌گیرد نوع بارهای وارد بر سازه را تعیین کرده و مقدار آن‌ها را محاسبه کند. 

محاسبه‌ی مقدار دقیق این بارها برای هر پروژه به طور جداگانه بسیار وقت‌گیر بوده و عملا غیر ممکن است. آیین‌نامه‌ها با در نظر گرفتن یک ضریب اطمینان منطقی، روش‌هایی برای محاسبه‌ی مقدار تقریبی بار‌های وارد بر ساختمان ارائه می‌دهند.

دسته‌بندی کلی بارهای وارد بر سازه

  • بارهای ثقلی؛ که شامل بار مرده، بار زنده، بار برف و بار باران است.
  • بارهای جانبی؛ که شامل بار زلزله، بار بائد و بار ناشی از فشار جانبی خاک و یا آب زیرزمینی است.
  • بارهای متفرقه؛ که شامل بار یخ، بار سیل و بار انفجار و ... است.

محصول

بارگذاری سازه ها
قیمت: 32,000 تومان
32,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
بارگذاری سازه ها
ارکان دانش
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
 فیلم کارگاه آموزشی مبانی بارگذاری انفجار بر سازه‌ها
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 90,000 تومان
90,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
موسسه آموزشی 808
رفع ابهامات ،همراه با مثال های کاربردی بارگذاری باد بر سازه(براساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و ASCE7-10)
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
بارگذاری سازه ها
فرهمند
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
رفع ابهامات، همراه با مثال های کاربردی بارگذاری لرزه ای؛ آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله
قیمت: 19,500 تومان
19,500 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
کتاب های قابل ارسال سریع
عمران
زلزله
بارگذاری سازه ها
فرهمند
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
بارگذاری سازه ها (نسل جدید - بر اساس ویرایش چهارم استاندارد 2800)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 98,000 تومان
98,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
سازه
زلزله
بارگذاری سازه ها
سری عمران
سایر
رفع ابهامات ، همراه با مثال های کاربردی بارگذاری لرزه ای بارهای وارد برساختمان بارهای برف
قیمت: 14,000 تومان
14,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
کتاب های قابل ارسال سریع
عمران
فرهمند
رفع ابهامات و شرح روان آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله 2800 ویرایش چهارم
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
بر اساس نوع کالا
کتاب
بر اساس رشته تحصیلی
عمران
بر اساس گرایش تحصیلی
سازه
زلزله
بارگذاری سازه ها
بر اساس نام انتشارات
نوآور
بر اساس نوع آموزش
کمک آموزشی

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - بارهای وارد بر ساختمان،  Structural Loads