روسازی، Pavement

روسازی، Pavement

روسازی، Pavement

گرچه روسازی بتدریج از هنر به علم تبدیل گشت اما هنوز هم تجربه نقش مهمی را در آن ایفا می‌کند. قبل از دهه‌ی ۱۹۲۰ طراحی ضخامت روسازی کاملا بر اساس تجربه بود و ضخامت مشابهی برای تمامی مقاطع راه حتی برای خاک‌های بسیار متفاوت، استفاده می‌شد. با توجه به تجارب بدست آمده روش‌های متعددی برای تعیین ضخامت روسازی توسط آژانس‌های مختلف بوجود آمد.

زمین طبیعی (بستر خاکریزی‌های آماده شده راه، کف برش‌های خاکی و یا سنگی) حتی در شرایط کاملا متراکم و خوب دانه‌بندی شده، مقاومت کافی برای تحمل بار‌های مستقیم وارده از چرخ خوردو را نداشته و ممکن است باعث بروز شکست برشی و ایجاد تغییر شکل‌های دائم بیش از اندازه در آنها شود. جهت جلوگیری از این معضل باید از شدت تنش‌های فشاری قائم بر روی خاک تا حد مجاز کاسته شود. این عمل با قرار دادن لایه یا لایه‌هایی از مصالح مرغوب با مقاومت زیاد بر روی خاک انجام می‌شود که مشخصات این لایه به روسازی مرسوم است که باید دارای دو عملکرد مقاومت در برابر تنش و کاهش تنش برای لایه‌های زیرین باشد.

روسازی از نظر نوع مصالح مصرفی در قشر رویه به چهار دسته که در زیر عنوان شده، طبقه بندی می‌شود:

روسازی انعطاف‌پذیر یا آسفالتی؛ این نوع روسازی از قیر و مصالح دانه‌ای ساخته می‌شوند و تقریبا رایج‌ترین و قدیمی‌ترین روسازی موجود در ساسر جهان بوده است که شامل سه لایه رویه، اساس و زیر اساس با رویه آسفالتی  ساخته می‌شوند. که خود دارای انواعی چون روسازی انعطاف پذیر مرسوم و روسازی انعطاف پذیر تمام آسفالتی می‌باشد. در طراحی این نوع روسازی، از تئوری لایه ای استفاده می‌شود.

روسازی نیمه سخت: روسازی‌هایی با رویه آسفالتی هستند که در آنها لایه اساس پس از ترکیب با آهک و سیمان و ... تثبیت شده و ظرفیت باربری آن افزایش می‌یابد.

روسازی سخت (بتنی یا بتنی سیمانی)؛ روسازی صلب از بتن ساخته می‌شود و بایستی به جای تئوری لایه‌ای با تئوری صفحه‌ای آنالیز شود. انواع روسازی بتنی عبارتند از:

  • روسازی بتنی غیر مسلح دارای درز (JPCP)
  • روسازی بتنی مسلح دارای درز (JRCP)
  • روسازی بتنی مسلح پیوسته (CRCP)
  • روسازی بتنی پیش‌تنیده (PCP)

روسازی مرکب؛ متشکل از ترکیبی از دو روسازی سخت و انعطاف پذیر می باشد. این نوع روسازی‌ها بسیار گران هستند و کمتر ساخته می‌شوند.

منابع:

2[ روسازی راه، مولفان: محمود‌رضا کی‌منش، فاضل فصیحی

اخبار

محصول

روسازی راه (نسل جدید)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 278,000 تومان
278,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
کارشناسی ارشد
راه و ترابری
سری عمران
کمک آموزشی
کامل ترین مرجع کاربردی  سیستم مدیریت و نگهداری روسازی با استفاده از PAVER برای راه ها، فرودگاه ها و پارکینگ ها
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
کتاب های قابل ارسال سریع
عمران
راه و ترابری
کتاب های ویژه
سایر
کتاب آنالیز و طراحی روسازی
قیمت: 330,000 تومان
330,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
راه و ترابری
نوآور
کتاب روسازی راه-موسسه آموزشی مهندسی 808
قیمت: 120,000 تومان
120,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
راه و ترابری
نوآور
دانشگاهی (رفرنس)
کتاب تشریح مسائل آنالیز و طراحی روسازی
قیمت: 77,000 تومان
77,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
مهندسی حرفه ای
راه و ترابری
نوآور
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
کتاب جامع روسازی های بتنی
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
بتن و سازه های بتنی
راه و ترابری
سیمای دانش
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
روسازی بتنی، مصالح، طراحی، اجرا و نگهداری
قیمت: 195,000 تومان
195,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
بتن و سازه های بتنی
راه و ترابری
اجرائیات(ضوابط ،روش های اجرایی و اصول ساخت)
امیر کبیر
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
فیلم آموزش کامل راهسازی آمادگی کنکور کارشناسی ارشد عمران
فروشگاه
temp
قیمت: 112,500 تومان
112,500 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
کارشناسی ارشد
راه و ترابری
حمل و نقل
موسسه آموزشی 808
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
آموزش مهندسی روسازی، قسمت چهارم: روش طرح اختلاط مارشال
فروشگاه
temp
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
کارشناسی ارشد
راه و ترابری
موسسه آموزشی 808
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
آموزش مهندسی روسازی، قسمت ششم: آزمایش CBR، تثبیت خاک ها
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 55,500 تومان
55,500 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
کارشناسی ارشد
راه و ترابری
موسسه آموزشی 808
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
آموزش مهندسی روسازی، قسمت هفتم: تثبیت خاک
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
کارشناسی ارشد
راه و ترابری
موسسه آموزشی 808
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
آموزش مهندسی روسازی، قسمت هشتم: یخبندان در روسازی
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
کارشناسی ارشد
راه و ترابری
موسسه آموزشی 808
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
آموزش مهندسی روسازی، قسمت نهم: بارگذاری روسازی
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 55,500 تومان
55,500 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
کارشناسی ارشد
راه و ترابری
موسسه آموزشی 808
کمک آموزشی
آموزش مهندسی روسازی، قسمت دهم: طراحی روسازی به روش آشتو (قسمت دوم)
فروشگاه
temp
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
کارشناسی ارشد
راه و ترابری
حمل و نقل
موسسه آموزشی 808
کمک آموزشی
راهنمای طراحی روسازی بتنی
قیمت: 50,000 تومان
50,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سیمای دانش
کمک آموزشی
آموزش مهندسی روسازی، قسمت دوازدهم: خرابی های روسازی
فروشگاه
temp
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
کارشناسی ارشد
راه و ترابری
موسسه آموزشی 808
کمک آموزشی
پکیج فیلم آموزش کامل راهسازی و روسازی؛ آمادگی کنکور کارشناسی ارشد عمران
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 750,000 تومان
750,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
کارشناسی ارشد
راه و ترابری
موسسه آموزشی 808
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
آموزش مهندسی روسازی، قسمت سوم: آشنایی با آسفالت
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
کارشناسی ارشد
راه و ترابری
موسسه آموزشی 808
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
كتاب روسازی بتن غلتکی
قیمت: 76,000 تومان
76,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
نوآور
آموزش مهندسی روسازی، قسمت دهم: طراحی روسازی به روش آشتو (قسمت اول)
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
کارشناسی ارشد
راه و ترابری
موسسه آموزشی 808
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی

پرسش و پاسخ

عکس کاربر
7 پاسخ
تست سینی قیر
سلام چرا در جدول گزارش تست سینی قیر ، سینی را در دو جهت نمایش می دهند ؟ شکل پیوست است شکل جدول هم به پیوست ارسال شده است
عکس کاربر
2 پاسخ
سطح بتن پیاده رو باید جاروکش باشد یا لیسه ای و چرا ؟
سطح بتن پیاده رو باید جاروکش باشد یا لیسه ای و چرا ؟

مشاوران این تخصص

#: 3
عکس‌های sereh
امیر رضا حدادی
نقش‌ها: Vip, مشاور, نمایندگی, همکاران
عضو به مدت: 9 سال 10 ماه
#: 2
عکس‌های m.habibi
مهران حبیبی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 6 سال 10 ماه
#: 1
عکس‌های kooroshna
کورش نادری
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 5 سال 7 ماه

کاربران

#: 2
عکس‌های izadi9814
امیر ایزدی
نقش‌ها: Vip, همکاران
عضو به مدت: 4 سال 1 ماه
#: 1
عکس‌های Ghanizadeh
عليرضا غني زاده
نقش‌ها: Vip, همکاران
عضو به مدت: 5 سال 10 ماه
اشتراک در RSS - روسازی، Pavement