20581
56

معرفی ورکشاپ حضوری تخصصی معرفی Revit, Dynamo, Naviswork) BIM)

ورکشاپ حضوری تخصصی معرفی Revit, Dynamo, Naviswork) BIM) به زودی برگزار می‌شود. 

مدرس: قاسم آریانی

زمان برگزاری: جمعه ۲۳ آذر، ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

اطلاعات بیشتر، ثبت نام و ارتباط با مشاوران BIM سایت:

BIM808.com

صفحه ثبت نام

مطالب مرتبط:

پکیج استثنایی 808