19901
15:03

سبک سازی در صنعت ساختمان با بلوک های فوق سبک پلیمری

مصاحبه اختصاصی موسسه آموزشی-مهندسی ۸۰۸ در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان با آقای شیخی در غرفه گروه صنعتی پردیس سبک‌سازان:

بتن فوق سبک پلیمری

برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید به وبسایت گروه صنعتی پردیس سبک‌سازان مراجعه کنید.

playlist

پکیج استثنایی 808