6- آموزش ویدیویی ترجمه و دوبله شده فارسی SAFE_-_02_PT_for_Slabs part 1 (مدلسازی پی، فونداسیون، پی های پس کشیده، تحلیل و طراحی دیافراگم با خروجی نقشه) برای اولین بار در ایران توسط تیم 808

12:55

6- آموزش ویدیویی ترجمه و دوبله شده فارسی SAFE_-_02_PT_for_Slabs part 1 (مدلسازی پی، فونداسیون، پی های پس کشیده، تحلیل و طراحی دیافراگم با خروجی نقشه) برای اولین بار در ایران توسط تیم 808

آموزش ویدیویی ترجمه و دوبله شده فارسی SAFE_-_02_PT_for_Slabs part 1 (مدلسازی پی، فونداسیون، پی های پس کشیده، تحلیل و طراحی دیافراگم با خروجی نقشه) برای اولین بار در ایران توسط تیم 808

منبع

مطالب مرتبط:
پکیج فیلم های آموزشی دوبله فارسی نرم افزار های CSI همراه با نرم فزار های نسخه 2016