سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ، نیروی وارده غالب بر سازه های فضاکار چه است؟ نیروی زلزله، یا باد یا؟

20:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ، نیروی وارده غالب بر سازه های فضاکار چه است؟ نیروی زلزله، یا باد یا؟

سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ،  نیروی وارده غالب بر سازه های فضاکار چه است؟ نیروی زلزله، یا باد یا؟

مهندس دقیقاً مساله را شکافت که  نیروی وارده غالب بر سازه های فضاکار چه است و این فیلم شاهد پایان دوران شایعات بارگذاری بر سازه های فضاکار هستید!

با سری انتقال تجربه، مهندس طالقانی رییس هیئت مدیره شرکت فضا سازه نقش جهان در باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت : www.fazasazeh.com

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم