سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ، چرا سازه های فضاکار HightTech هستند؟ در کدام کشور ها بیشتر مورد استفاده و مصرف قرار گرفته اند؟

20:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ، چرا سازه های فضاکار HightTech هستند؟ در کدام کشور ها بیشتر مورد استفاده و مصرف قرار گرفته اند؟

سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ،  چرا سازه های فضاکار HightTech هستند؟ در کدام کشور ها بیشتر مورد استفاده و مصرف قرار گرفته اند؟

سازه Hightech تا کی HighTech باقی می ماند؟ چه کشورهایی پذیرای سازه فضا کار شدند؟  چرا؟

با سری انتقال تجربه، مهندس طالقانی رییس هیئت مدیره شرکت فضا سازه نقش جهان در باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت : www.fazasazeh.com

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم