سری انتقال تجربه (مهندس صالحین) شناخت شناخت سنگ لاشه یا کوهی و استفاده از آن برای نما و کفسازی (مفهوم آن) و سنگ قیچی (از سری فیلم های کارگاهی)

1:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس صالحین) شناخت شناخت سنگ لاشه یا کوهی و استفاده از آن برای نما و کفسازی (مفهوم آن) و سنگ قیچی (از سری فیلم های کارگاهی)

سری انتقال تجربه (مهندس صالحین) شناخت شناخت سنگ لاشه یا کوهی و استفاده از آن برای نما و کفسازی (مفهوم آن) و سنگ قیچی  (از سری فیلم های کارگاهی)

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه