توسط این ماده کامپوزیتی می توان نشتی لوله های فلزی و پلاستکی ترک خورده، سوراخ و شکسته در جا آب بندی نمود.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...