گزارش برگزاری ششمین دوره کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، آذر ۹۸

19:48

گزارش برگزاری ششمین دوره کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، آذر ۹۸

نگاهی اجمالی به برگزاری دوره قبلی کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، دانشگاه علم و صنعت ایران. جهت کسب اطلاعات کامل، ارسال مقالات و شرکت در دوره هشتم این کنگره معتبر بین المللی به آدرس www.8icsau.ir مراجعه فرمایید.

مطالب مرتبط:

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم