تحلیل کشش و فشار در خرپا (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه ۸۰۸)

15:40

تحلیل کشش و فشار در خرپا (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه ۸۰۸)

در این فیلم می خواهیم رفتار خرپا را تحت کشش و تنش بررسی کنیم. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

 منبع
این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.
اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...