استادیوم اوکلند-آلامیدا ( Oakland-Alameda County Coliseum)

04:58

استادیوم اوکلند-آلامیدا ( Oakland-Alameda County Coliseum)

با اینکه این استادیوم قابل مقایسه با استادیوم های چند میلیارد دلاری حال حاضر نیست اما زمانی که در سال 1966 ساخت ان به پایان رسید، در آمریکا هیچ استادیوم شبیه به آن وجود نداشت. این سازه علاوه بر اینکه با هدف برگزاری رویدادهای ورزشی در فضای بسته و باز طراحی شده، دارای قابلیت های دیگری همچون برگزاری نمایشگاه، اجرای تئاتر و اجتماعات عمومی هم هست.

منبع

پکیج استثنایی 808

شامل این فیلم