تعیین دوره تناوب تحلیلی سازه های بتنی برای کنترل دریفت سازه

06:51

تعیین دوره تناوب تحلیلی سازه های بتنی برای کنترل دریفت سازه

در این فیلم در خصوص تعیین دوره تناوب تحلیلی سازه های بتنی برای کنترل دریفت سازه بحث می شود.

این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.

این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه