مهندسی پارک المپیک لندن

08:44

مهندسی پارک المپیک لندن

در این فیلم چالش های مهندسی عمران بر سر راه تحویل پارک المپیک لندن توضیح داده می شود.این فیلم علاوه بر مراحل ساخت این پارک، شامل مصاحبه هایی با افراد درگیر در این پروژه نیز می شود.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم