مصاحبه با زاها حدید، معمار برجسته در ارتباط با پروژه Grand opening (زیر نویس اختصاصی 808)

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم