نکات جوشکاری الکترود دستی با الکترود های کم هیدروژن (مانند خانواده الکترود های xx18 مانند 7018) از طرف شرکت معتبر جوشکاری لینکلن Lincoln Electric Company

08:29

نکات جوشکاری الکترود دستی با الکترود های کم هیدروژن (مانند خانواده الکترود های xx18 مانند 7018) از طرف شرکت معتبر جوشکاری لینکلن Lincoln Electric Company

نکات جوشکاری الکترود دستی با الکترود های کم هیدروژن (مانند خانواده الکترود های xx18  مانند 7018) از طرف شرکت معتبر جوشکاری لینکلن Lincoln Electric Company

 Tech Tips- Low-Hydrogen Welding Electrodes from Lincoln Electric Company

مطالب مرتبط:

دوره آنلاين آموزش جوشکاری تا بازرسی جوش؛ ویژه مهندسین، بازرسین و سازندگان

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه