همکاری در ساخت دانشگاه تهران-نیکلای مارکف(پروژه8)

همکاری در ساخت دانشگاه تهران-نیکلای مارکف(پروژه8)


مارکف برای شهرداری تهران کار می‌کرد و ساختمان‌های زیادی در تهران و شهرهای اطراف آن ساخته‌است.
در تمامی این آثار و دیگرکارهای طراحی و معماری مارکف ویژگی‌های‌ مشترکی می‌توان یافت.قدرت نگاه معمارانه مارکف وقتی دو چندان‌ می‌شود که نه تنها کاربری یناها،بلکه شرایط بحرانی ایران بین‌ سال‌های 1313 تا 1324 (تغییر شاه و جنگ جهانی دوم)چندان در روش شخصی او تأثیری نداشته و شرایط محیطی،ترکیب متقارن و موزون عملکرد بنا با دیدگاه کاربرانش و مهم‌تر از همه تعادل بین‌ عناصر ظاهری عاریت گرفته شده از گذشته با ترکیب‌های متناسب‌ فضایی مدرن و محتوای معماری باستانی ایران همگی به طور متداوم و پیوسته در بناهای ساخته شده مارکف به چشم می‌خورد. بااین‌حال نویسندگان کتاب «معماری نیکلای مارکف» جدای از بررسی اجمالی زمینه‌های مؤثر بر معماری مارکف،با تحلیل موشکافانه این‌ آثار،خواننده را نه تنها با معماری مستقل هر بنا و تعامل مارکف در طراحی آن اشنا می‌کنند،بلکه به طور غیر مستقیم شرایط ایران در مرحله گذار از گذشته به نو را نیز از نظر دور نگه نمی‌دارند. نکته‌ حائز اهمیت در کتاب وجود بخش پایانی«معماری مارکف و مراجع‌ آن»است،چرا که خواننده دقیق پس از مطلعه سوابق تاریخی و تحلیل‌های کارشناسانه هر بنا،نیاز دارد با کلیت آثار مارکف آشنا و مراجع آن به طور یکپارچه به او معرفی شود.ازاین‌رو وجود 561 صفحه متن فارسی و بیش از صد عکس منحصر به فرد در کتاب، باب تازه‌ای از شناخت معمری ایرانیان گذشته نزدیک پیش روی‌ دانشجویان و معماران معاصر و علاقه‌مندان امروزی می‌گشاید تا شاید فتح بابی باشد که چگونه می‌توان میراث معماری معاصر را برای نسل‌های بعدی قابل شناخت کرد.

همکاری در ساخت دانشگاه تهران-نیکلای مارکف(پروژه8)
همکاری در ساخت دانشگاه تهران-نیکلای مارکف(پروژه8)
همکاری در ساخت دانشگاه تهران-نیکلای مارکف(پروژه8)
همکاری در ساخت دانشگاه تهران-نیکلای مارکف(پروژه8)
همکاری در ساخت دانشگاه تهران-نیکلای مارکف(پروژه8)
همکاری در ساخت دانشگاه تهران-نیکلای مارکف(پروژه8)