ساختمان BIG’s VIA 57برنده جایزه ی بین المللی 2016

ساختمان BIG’s VIA 57برنده جایزه ی بین المللی 2016

ساختمان BIG’s VIA 57 برنده جایزه ی  IHA است که یکی از مهمترین جوایز معماری برای ساختمان های بلند است و هر دوسال در میان به پروژه ای تعلق میگیرد که که به عنوان بهترین نمونه طراحی آینده گرا ، عملکرد و فناوری ساختمان نوآورانه ، ادغام طرح های توسعه شهری پایدار و مقرون به صرفه بودن را داشته باشد.

 

لینک اصلی مطلب

ساختمان BIG’s VIA 57برنده جایزه ی بین المللی 2016
ساختمان BIG’s VIA 57برنده جایزه ی بین المللی 2016
ساختمان BIG’s VIA 57برنده جایزه ی بین المللی 2016
ساختمان BIG’s VIA 57برنده جایزه ی بین المللی 2016
ساختمان BIG’s VIA 57برنده جایزه ی بین المللی 2016
ساختمان BIG’s VIA 57برنده جایزه ی بین المللی 2016
ساختمان BIG’s VIA 57برنده جایزه ی بین المللی 2016
ساختمان BIG’s VIA 57برنده جایزه ی بین المللی 2016
ساختمان BIG’s VIA 57برنده جایزه ی بین المللی 2016
ساختمان BIG’s VIA 57برنده جایزه ی بین المللی 2016
ساختمان BIG’s VIA 57برنده جایزه ی بین المللی 2016