خانه ی غاری A Cave Dwelling

خانه ی غاری A Cave Dwelling

 

خانه ی غاری غیر معمول و مهیج درFestus

 با الهام از آرامش و حریم خصوصی کورتیس

 

طراح با دیدن سایت تصمیم میگیرد  سه اتاق خواب از جنس بتن با درها و پنجره های شیشه ای طراحی کند و از مصالح بوم آورد محل استفاده کند.

 

اتاق ناهار خوری و نشیمن در طبقه همکف و اتاق خواب ها در نیم طبقه بالای آشپزخانه قرار واقع شده اند.
آب باران در طول سال در زیر زمین در یک حوض پر از ماهی قرمز انباشته میشود.

در اتاق خواب از مبلمان عتیقه استفاده شده و همنشینی جذابی بین خطوط مدرن و بافت طبیعی ایجاد میکند.

 

لینک اصلی مطلب

 

خانه ی غاری  A Cave Dwelling
خانه ی غاری  A Cave Dwelling
خانه ی غاری  A Cave Dwelling
خانه ی غاری  A Cave Dwelling
خانه ی غاری  A Cave Dwelling
خانه ی غاری  A Cave Dwelling
خانه ی غاری  A Cave Dwelling
خانه ی غاری  A Cave Dwelling