برج Oxygen سازگار با محیط زیست

برج Oxygen سازگار با محیط زیست

برجOXYGEN

ویلایی در آسمان

ساختمانی 75 طبقه با 161 ویلا

هدف طرح کاهش آلودگی و استفاده از زمین  با توجه به کاهش مصرف انرژی های تجدید ناپذیر است.

 

 

لینک اصلی خبر (کلیک کنید)

برج Oxygen  سازگار با محیط زیست
برج Oxygen  سازگار با محیط زیست
برج Oxygen  سازگار با محیط زیست
برج Oxygen  سازگار با محیط زیست
برج Oxygen  سازگار با محیط زیست
برج Oxygen  سازگار با محیط زیست
برج Oxygen  سازگار با محیط زیست