افتتاح هتل Morpheus (طراحی شده توسط زاها حدید) در ماکائو