مجموعه آموزش های واقعیت مجازی و ساخت انیمیشن برای کاربران متلب و سیمولینک

مدل: virtual reality-MATLAB

مجموعه آموزش های واقعیت مجازی و ساخت انیمیشن برای کاربران متلب و سیمولینک

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

مدرس: مهندس جواد پالیزوان زند 

مدت زمان: ۴ ساعت و ۶ دقیقه 

روش دریافت: دانلودی یا پستی

قیمت: 16,000 تومان
16,000 تومان
نا موجود
مجموعه آموزش های واقعیت مجازی و ساخت انیمیشن برای کاربران متلب و سیمولینک