فیلم آموزش محاسبات انتگرال با Matlab و Maple

مدل: Integral-Matlab&Maple

فیلم آموزش محاسبات انتگرال با Matlab و Maple

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

مدرس: مهندس جواد پالیزوان زند 

مدت زمان: ۳ ساعت و ۵ دقیقه

روش دریافت: دانلودی یا پستی

این آموزش مناسب برای کلیه سطوح تحصیلی و مناسب برای تمامی رشته‌های فنی مهندسی، علوم پایه است.

قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
فیلم آموزش محاسبات انتگرال با Matlab و Maple