آموزش کاربردی طراحی اتصالات سازه های فولادی به روش LRFD

مدل: S19-9

آموزش کاربردی طراحی اتصالات سازه های فولادی به روش LRFD

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 300,000 تومان
300,000 تومان
آموزش کاربردی طراحی اتصالات سازه های فولادی به روش LRFD